TUJOM

Turkish Journal of Marketing (TUJOM) yayın hayatına başlamıştır.

TUJOM’un amacı, en kısa sürede uluslararası indekslerde taranmak ve SSCI kapsamında taranan bir dergi olarak, akademisyenlerimizin yayın konusundaki sorunlarına bir alternatif sunmaktır. Bu amaçla, SSCI kapsamında taranan bir dergi olabilmenin gereklilikleri titizlikle takip edilmektedir.

Turkish Journal of Marketing (TUJOM) (ISSN: 2458-9748) 2016 yılında üç sayı çıkararak yayımlanmaya başlamıştır. Prensip olarak sadece Pazarlama alanındaki Türkçe veya İngilizce bilimsel çalışmaların yayınlanması amaçlanmıştır. Gelen çalışmalar, SSCI kapsamındaki dergilerin kullandıkları değerlendirme sürecinden geçirilmektedir.

TUJOM dergi yönetimi olarak siz değerli akademisyenlerin bilimsel çalışmalarınızı bekliyor, saygılar sunuyoruz.