Hakkımızda

YUSEN Yayıncılık olarak akademik dergi yayıncılığımıza 2013 yılında başladık. 2013 yılında ilk dergimiz olan Business & Management Studies: An International Journal (BMIJ) yayın hayatına başladı. İlk yıllarda yılda 3 sayı ile yayın yapan BMIJ Dergisi 2017 yılından itibaren yılda 4 sayı yayımlamaya başlamıştır. Halihazırda bugüne kadar 33 sayı, 711 makale yayımlayan BMIJ Dergisi ulusal indeksler olan Ulakbim TR Dizin ve ASOS İndeks’te, uluslararası indeksler olan ProQuest, Ebsco ve Econlit başlat olmak üzere diğer uluslararası indekslerde de taranmaktadır. BMIJ Dergisi ESCI ve Scopus indekslerinde taranabilmek için çalışmalarına devam etmektedir.

YUSEN Yayıncılık’ın yayımlamış olduğu ikinci akademik dergi Turkish Journal of Marketing (TUJOM) Dergisidir. TUJOM Dergisi Pazarlama temalı Türkiye’nin ilk akademik dergilerinden biri olarak 2016 yılında yayın hayatına başlamıştır. 2021 yılı sonunda yayımlayacağı Aralık 2021 sayısı TUJOM Dergisinin 18. sayısı olacaktır. Yayımlanan 17 sayıda, sadece Türkiye’den değil dünyanın farklı coğrafyalarından yazarların hazırladıkları Pazarlama temalı toplam 75 makale yayımlanmıştır. TUJOM Dergisi Türkiye’den Araştırmax indeksinde, uluslararası olarak başta Ebsco olmak üzere birçok indekste taranmaya devam etmektedir. TUJOM Dergisi ulusal düzeyde Ulakbim TR Dizin, uluslararası düzeyde de ESCI ve Scopus indekslerinde taranabilmek için çalışmalarına devam etmektedir.

YUSEN Yayıncılık olarak BMIJ ve TUJOM Dergilerinin yayımlanmasında emeği geçen, başta yazar ve hakemlerimiz olmak üzere tüm editöryal kurullara ve diğer çalışanlara teşekkürü bir borç biliriz.

Yayıncı (Publisher) Baş Editör (Editor in Chief)

Büşra Sena ÇAKMAK Prof. Dr. Ali Çağlar ÇAKMAK