ARCOBAR

ACADEMIC REVIEW OF CONSUMER BEHAVIOR AND RESEARCH (ARCOBAR) yayın hayatına başlamıştır.

ARCOBAR’ın amacı, en kısa sürede uluslararası indekslerde taranmak ve SSCI kapsamında taranan bir dergi olarak, akademisyenlerimizin yayın konusundaki sorunlarına bir alternatif sunmaktır. Bu amaçla, SSCI kapsamında taranan bir dergi olabilmenin gereklilikleri titizlikle takip edilmektedir.

ACADEMIC REVIEW OF CONSUMER BEHAVIOR AND RESEARCH (ARCOBAR) 2020 yılında ilk sayısını yayımlayarak akademik yayın hayatına başlamaktadır. Prensip olarak sadece Tüketici Davranışları ve Araştırmaları alanındaki Türkçe veya İngilizce bilimsel çalışmaların yayınlanması amaçlanmıştır. Gelen çalışmalar, SSCI kapsamındaki dergilerin kullandıkları değerlendirme sürecinden geçirilmektedir.

ARCOBAR dergi yönetimi olarak siz değerli akademisyenlerin bilimsel çalışmalarınızı bekliyor, saygılar sunuyoruz.