BMIJ

Business & Management Studies: An International Journal (BMIJ) yılda 4 defa (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanan uluslararası on-line ve hakemli bir dergidir. Business & Management Studies: An International Journal (BMIJ) 2013 yılında ilk sayısını yayımlamıştır. 2013 yılından bu yana akademik dergi yayıncılığına devam etmektedir. BMIJ Dergisinde çalışmalar, alanında en az doktora seviyesine sahip hakemler içerisinden en az 2 hakem değerlendirilmesinden geçmektedir.

BMIJ’nin amacı; İşletme ve Yönetim Bilimlerinin çeşitli alanlarındaki bilimsel araştırmaları yayınlamaktır.
Dergi ile ilgili her türlü işlem ve başvuru https://bmij.org adresinden yapılabilir.

Yazıların bilimsel sorumluluğu yazarlara aittir.

ISSN: 2148-2586 E-ISSN: 2148-2586